Recente Ontwikkelingen

Tien jaar dialyseren!

Tien jaar dialyseren!

Dhr. Paul Monsels is 70 jaar oud en dialyseert reeds 10 jaar. Dit is toch wel een mijlpaal in dialyseland in Suriname.

Na afronding van zijn AMS studie is de heer met een beurs naar Nederland gegaan. Daar heeft hij aan de Politie Academie gestudeerd. Hij moest in Rotterdam gaan werken als inspekteur.

Lees meer: Tien jaar dialyseren!

Familiedag 2015

Op 14 juni 2015 is er wederom een familie dag georganiseerd. De lokatie was het terrein van Surrenal en het tijdstip was van 16.00 uur – 19.00 uur. De organisatie was in handen van Shelly, Stacy, Surinder en mw. R. Nannan Panday. Er waren meer dan 80 bezoekers. Het doel van de dag was om patienten en familie van de patienten te informeren over Surrenal en de dialyse behandelingen die er plaats vinden. Het bleek dat er veel behoefte was aan informatie. Vandaar dat er ook verschillende folders waren. De opzet was dit jaar anders. Er waren 5 prominente thema’s die per 2 verpleegkundigen belicht werden; zie de aparte bevindingen per tafel.

Lees meer: Familiedag 2015

Reanimatie training 2014

Op 3 augustus 2014 is er een reanimatietraining gehouden voor verpleegkundigen en overig personeel van Surrenal. Deze training werd verzorgd door Dr.V.R. Nannan Panday (cardioloog) en Dr. P. Banwarie (anesthesioloog/intensivist). Het was een leerrijke ervaring en het bleek dat het van groot belang is dat deze training werd gegeven. In december van dit jaar is er een follow-up geplanned.

Lees meer: Reanimatie training 2014

Veilig en goed aanprikken van de shunt

Voor het veilig en goed aanprikken van de shunt gebruiken wij de site rite.

Het vat is goed te zien waar er aan geprikt moet worden.

Zo hopen wij de pijn enigszins te verzachten voor de dialysepatiënt.

Lees meer: Veilig en goed aanprikken van de shunt