Recente Ontwikkelingen

Familiedag 2016

Op zondag 29 mei 2016 werd de jaarlijkse familie/patiëntendag voor de 5e keer  georganiseerd.
Alle patiënten kregen een uitnodiging voor deze bijzondere dag. Zij mochten ook hun familie meenemen voor kennismaking en rondleiding.
De aanwezigen werden allen van harte welkom geheten door de waarnemend direkteur en drs.V.R.Nannan Panday, cardioloog verbonden aan Surrenal.
Er werd ook verteld hoe Surrenal tot stand is gekomen.
Er werd een beschrijving gegeven van de gezondheidstoestandvan een dialysepatiënt.

Lees meer: Familiedag 2016

Dialysepatiënt brengt door optimale zorg baby ter wereld

Een vrouw die al drie jaar dialyseert bij Surrenal Dialyse kliniek te Paramaribo, heeft het leven geschonken aan een meisje. Vrouwelijke dialyse patiënten kunnen over het algemeen niet zwanger worden onder andere door de hoge dosis aan medicatie die zij gebruiken. Ze worden meestal onvruchtbaar.

Indien ze toch uiteindelijk zwanger raken, wordt of de vrucht vroegtijdig uitgedreven of heeft het kindje zoveel afwijkingen dat het na de bevalling overlijdt. Vaak wordt het kindje dood geboren. De overlevingskans was in Suriname tot voor kort nul procent, deelt Surrenal Dialyse kliniek mee.  

Lees meer: Dialysepatiënt brengt door optimale zorg baby ter wereld

Patienten uitje ‏ 2016

Op 29 november 2016 heeft Surrenal haar jaarlijkse patienten uitje gehad. Het was georganiseerd door de feestcommissie van Surrenal bestaande uit Br. Reginald, Surinder (TD) en Stacy (Secretariaat). De lokatie was Shadien (restaurant) aan de Surinamerivier en het duurde van 19.00-24.00. Naast het lekkere eten was er een fotoshoot. De artsen waren ook aanwezig. De patienten kregen aan het begin van hun maaltijd een renagel om het fosfaatgehalte in hun bloed te verminderen.

Lees meer: Patienten uitje ‏ 2016

Tien jaar dialyseren!

Tien jaar dialyseren!

Dhr. Paul Monsels is 70 jaar oud en dialyseert reeds 10 jaar. Dit is toch wel een mijlpaal in dialyseland in Suriname.

Na afronding van zijn AMS studie is de heer met een beurs naar Nederland gegaan. Daar heeft hij aan de Politie Academie gestudeerd. Hij moest in Rotterdam gaan werken als inspekteur.

Lees meer: Tien jaar dialyseren!