Certificering Surrenal

Onlangs is Surrenal succesvol gecertificeerd door DNV. Graag geven wij onze klanten, leveranciers en samenwerkingspartners in binnen- en buitenland een korte samenvatting van hetgeen DNV geconstateerd heeft.

Kwaliteit voor de patiënt staat aantoonbaar voorop bij Surrenal
Het beleid van Surrenal is sterk gericht op de verbetering van het professionele handelen. Vanuit een heldere visie wordt hierop consequent gestuurd. Er is een aantoonbare cyclus op het toetsen van de kwaliteit van het verpleegkundig handelen en de vervolgacties die daaruit voortvloeien. Er is een heldere vertaling van de kwaliteitskenmerken middels de visie en de daaraan gekoppelde indicatoren en doelstellingen.

Surrenal levert bijdrage aan het ontwikkelen van kwaliteitsstandaard voor dialysezorg in Suriname
De organisatie Surrenal legt zichzelf normen op. Het heeft onder andere een initiërende rol richting het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard voor dialysezorg in Suriname, afgeleid van het Nederlandse HKZ model. Ambitie van de organisatie is om aan (afgeleide) HKZ normen te voldoen.

Surrrenal werkt met betrokken en kundige medewerkers
De organisatie toont zich op meerdere vlakken een sociaal ondernemer. De medewerkers geven blijk van een grote betrokkenheid bij kwaliteit. Er is een zeer gedegen proces van de technische dienst. De aantoonbaarheid van controles en corrigerende maatregelen middels de registraties is zeer goed op orde.

Surrenal stelt de patiënt centraal rekening houdend met haar medische en economische situatie
Er is veel aandacht voor de patiënt dat verder gaat dan de scope van het dialysecentrum. Er is namelijk ook aandacht voor psycho sociale zorg, financiële kwetsbaarheid en er worden uitstapjes georganiseerd.
Naast een reguliere klanttevredenheidsmeting hebben zogenaamde klantpanels nuttige informatie opgeleverd over de beleefde kwaliteit en veiligheid.

 
Namens de directeur en haar team.
Drs. R. Nannan Panday
Manager
Surrenal Dialyse Kliniek

Leave a Reply