Externe audit Surrenal door DNVGL.

Op 16 april was het weer zover. We hebben tot in de late uurtjes doorgewerkt met het team en het heeft zijn vruchten afgeworpen. Surrenal heeft haar hercertificering binnen. Er waren wel enkele verbeterpunten maar die komen de organisatie ten goede. Wij bedanken een ieder die bijgedragen heeft aan dit resultaat.

Leave a Reply