Familiedag 2016

Op zondag 29 mei 2016 werd de jaarlijkse familie/patiëntendag voor de 5e keer  georganiseerd.
Alle patiënten kregen een uitnodiging voor deze bijzondere dag. Zij mochten ook hun familie meenemen voor kennismaking en rondleiding.
De aanwezigen werden allen van harte welkom geheten door de waarnemend direkteur en drs.V.R.Nannan Panday, cardioloog verbonden aan Surrenal.
Er werd ook verteld hoe Surrenal tot stand is gekomen.
Er werd een beschrijving gegeven van de gezondheidstoestandvan een dialysepatiënt.

Na de intro werd er een vragenronde ingelast voor de aanwezigen onder genot van een hapje en een drankje. Naar voren is gekomen dat er enige onrust heerst onder de dialysepatiënten, daar er een tekort aan materiaal is in  andere centra. Surrenal biedt wel de garantie voor continu dialyse met alle dialyse benodigdheden door het prudent beleid van het management team.

Na de vragenronde waren er verschillende tafels waar de verpleegkundigen die deel uitmaakten van de werkgroepen van Surrenal uitleg gaven aan de aanwezigen.

Het gaat om de volgende werkgroepen


Werkgroep vaattoegang: 

Deze werkgroep houdt de shunts en controles die gedaan moeten worden in de gaten.

Werkgroep OLC:

Deze werkgroep houdt de AF en OLC waardes in de gaten. Hierdoor kunnen shuntproblemen vroegtijdig geconstateerd worden voor eventuele aanpak indien nodig.

Werkgroep Medicatie:

Deze werkgroep houdt de voorraad medicatie beheer van de kliniek bij en de aanvullingen die gedpleegd moeten worden.

Werkgroep ECG:

Deze  werkgroep houdt zich bezig met het ECG apparaat, de electroden die nodig zijn en alle bijbehoren, alsook onderhoud.

Werkgroep Diabetes Mellitus:

Deze werkgroep brengt de glucose waardes en de HBA1C (gemidelde van 3 maanden) van alle DM patiënten in kaart.


De aanwezigen mochten zich naar de verschillende werkgroepen begeven om geinformeerd te worden. Ook waren de artsen werkzaam bij Surrenal aanwezig en konden de belangstellenden vrijelijk vragen aan hen stellen.

De Clientenraad was ook aanwezig. Het blijkt dat de clientenraad een actievere rol moet gaan innemen in de kliniek om de patienten bij te staan zowel binnen als buiten de kliniek. Deze Raad heeft een onafhankelijke positie en  handelt los van Surrenal.

Gezien de opkomst van ongeveer 100 aanwezigen kan er gesteld worden dat het een geslaagde familiedag  is geweest.

Leave a Reply