Klinische lessen verzorgd

Dr. Walther Boer van het UMC was weer op bezoek in Suriname bij Surrenal. Hij heeft er verschillende activiteiten uitgevoerd in het kader van de certificering van de kliniek, zoals het voorzitten van het Stafconvent van Surrenal. Ook heeft Dr. Boer enkele klinische lessen verzorgd ten behoeve van ons verpleegkundig team. Een van de thema’s betrof de relevantie van een bloed volume meting gedurende de dialyse. Voor de verpleegkundigen waren het leerzame uurtjes. Wij zijn Dr. Boer erkentelijk voor zijn bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor de patiënten bij Surrenal.

Hier volgen er enkele impressies

Leave a Reply