Patienten info dag mei 2018

Op zondag 20 mei 2018 werd de jaarlijkse patienten info dag gehouden. De patienten kregen allemaal een uitnodiging en mochten met hun familie leden langs lopen voor meer informatie over hun ziekte en dialysebehandeling.

De werkgroepen moesten zich voorbereiden en kregen allemaal een tafel, ze moesten over hun werkgroep uitleg geven en de vragen van de patienten beantwoorden.

De werkgroepen die er waren: 

  • Infectie preventie
  • DM
  • OLC
  • ECG
  • Vaat toegang
  • Medicatie

Ook werden de externe mensen gevraagd  een bijdrage te leveren bij deze info dag.

Er was dus ook een tafel van :

  • De dietiste
  • De psycholoog
  • De maantschappelijk werker
  • Fitness  en dialyseren

Ook was de D.J. erbij.

Wij hadden wel veel meer aanwezigen verwacht, maar helaas waren er maar 25 van de 100 patienten er met hun familieleden aanwezig.

De bezoekers konden dus bij elke werkgroep stoppen en meer informatie krijgen.

Ze konden ook een rondleiding krijgen in de kliniek.

Ze kregen ook hapjes en drank  erbij.

De artsen waren ook uitgenodigd om het bij te wonen maar alleen dokter Punwasi was aanwezig.

Mw. Reshmi heeft de gasten welkom geheten.

Zr. May heeft de opening gedaan en de groepen voorgesteld.

Bij de infectie preventie groep kon met meer informatie krijgen hoe men moet omgaan met hun hygiene. Deze werkgroep had een folder onwikkeld over MRSA en ESBL aangezien er patienten zijn met de ziekenhuis bactierie en niet genoeg weten over de bacterie die ze dragen. Ook werden alle spullen tentoongesteld die wij in de kliniek gebruiken voor de hygiene.

De gasten konden bij de Diabetes Mellitus  groep ook terecht om hun bloedsuiker en bloeddrukken te laten meten.

Ook had zr. Lucille van de DM werkgroep een cake en sap gemaaakt van zoetstof om de patienten te laten zien dat als je diabeet bent je ook lekker kunt  eten. Maar niet alleen de diabeten hebben genoten van deze light cake en sap maar alle aanwezigen.

Bij de OLC groep kon men terecht om te zien hoe men dialyseert.

De ECG groep is er om uw hart te laten checken. Als u dialyseert werkt uw hart harder. Hoe meer er ontrokken wordt hoe meer uw hart werkt.

Bij de vaattoegang groep kon men meer info krijgen over hoe de toegang te werk gaat bij het dialyseren, voor zowel catheter als shunt.

Bij de werkgroep medicatie kon men meer info krijgen over hun medicatie gebruik.

De dietiste tafel was de drukste voor de dag. Zij heeft de patienten veel kunnen vertellen over hun voeding en ze waren heel geïnteresseerd.  

De tafel van de psycholoog werd nauwelijks bezocht, de psycholoog zien wilt niet zeggen dat u gek bent, de psycholoog is er om met u te praten als u behoefte heeft om over uw problemen te praten.

De maatschappelijkwerker is er voor uw maatschappelijk zorg.

Mw. Reshma was er ook om de patienten te laten zien dat ondanks ze dialyseren ze ook aan sport kunnen doen. De dialysefiets konden de patienten ook bezichtigen.

De patienten hebben ook genoten van de muziek die afgespeeld werd. Mevrouw Reshma, de fitness instructeur heeft een paar oefentechnieken laten zien, de patienten hebben meegedaan en begonnen zelfs ook te dansen.

Het was een leuke middag geweest maar helaas was er maar een kleine groep van het  aantal patienten dat  bij Surrenal dialyseert aanwezig.

De personeelsleden die een bijdrage hebben geleverd om deze info dag tot een succesvolle dag te maken hebben een aandenken ontvangen van de directie van Surrenal.

Leave a Reply