Wereld Nierendag 2020

Op donderdag 12 maart 2020 was het Internationale Wereld Nierendag.
Surrenal Dialyse Kliniek heeft haar patiënten en familieleden uitgenodigd voor een informatiedag in verband met Wereld Nierendag. Het bericht werd ook via Facebook bekend gemaakt, dit om geïnteresseerden uit de omgeving Benie’s Park aan te moedigen deze informatiedag bij te wonen van 10:00 tot 17:00.


Op deze dag konden de aanwezigen hun bloeddruk en bloedsuiker meten, alsook het gewicht en de lengte.

Ook werd er informatie verstrekt omtrent de voeding en nierfalen.

Op het terrein van Surrenal werd er een tent geplaatst. De gasten werden welkom geheten door Zr. Jonathas en Stacy.

Bij de check waarbij de waardes hoog waren, werd er informatie gegeven door zr. Jonathas.

Mevrouw Tai Apin (de diëtiste) werd vertegenwoordigt door haar stagiares uit Nederland Luka en Anouk. Zij hebben producten meegenomen om de bezoekers te laten zien welke producten het best gebruikt kunnen worden. Dieet voorschriften werden ook verstrekt.

Vanwege het Corona virus moesten er ook een strengere hygiënische handelingen plaats vinden bij de aanwezigen. Op dit moment waren er nog geen positieve gevallen bekend in Suriname.

Tijdens dit evenement hebben zich er helaas maar 26 bezoekers aangemeld.

Om het bezoekers aantal het volgend jaar te verhogen, wordt er getracht deze uitnodiging veel eerder te plaatsen.